Om Convitro AB

Bild2

Convitro AB bildades med syfte att samla och erbjuda specialistkompetens inom projektledning, projekteringsledning, utredning samt granskningar inom signal- och teletekniska järnvägsprojekt.

Företaget har genom sina medarbetare mångåriga erfarenheter inom områden som ATC och ATC-2 (Stlv-59, Stlv-85, Stlv-95), manöversystem, detektorer, Ansaldos respektive Bombardiers ERTMS-lösningar samt GSM-R och MobiSIR.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av bland annat utredningar, projektledning, projekteringsledning, byggledning, riskhantering, granskningar.

Vi erbjuder ett helhetskoncept inför kommande ERTMS-projekt i Sverige och övriga skandinavien.

Convitros ambition är att växa genom strategisk rekrytering och därigenom nå en större marknad.

Kontakt

Convitro AB
Varvsgatan 41
972 32 LULEÅ