Convitro är ett ungt och modernt företag som vilar på erfarenhet och kunskap. Vi utvecklar, styr och arbetar fram modeller för effektiv trafikplanering.

Bild1

De uppdrag Convitro genomför inom järnväg karakteriseras av utveckling och modernisering av det befintliga signal- och manöversystemen. Uppdragen inom järnväg och signalteknik omfattar projektledning, projekteringsledning, granskning, utredningar, förstudier och kravställning. Convitro anlitas ofta som teknisk expert och utbildare.

I Sverige och Europa pågår idag en stor förändring av signaltekniken. Inom EU har man enats om ett enhetligt trafikeringssystem kallat ERTMS (European Rail Traffic Management System). Det nya systemet kommer att tillåta tåg att passera landsgränser utan att behöva byta lok och förare. Detta medger ökad kapacitet vilket i sin tur stärker järnvägens konkurrenskraft mot övriga transportslag så som väg och flyg.

Referenser

Banverket
Trafikverket
Ansaldo
Bombardier
SSAB
Rejlers
Ericsson Erisoft
Intersignal
Telenor
Sweco
Jernbaneverket

 

Projektledning

Projektledning av komplexa tekniska järnvägsanknutna projekt. Convitro har med sina medarbetare bland annat projektlett Haparandabanan Signal/Tele, införande av ARGUS, uppgradering av ARGUS, utbyte av RTU till IP-RTU samt ett flertal signalställverksbyten.

 

Utbildning

Convitro erbjuder utbildning inom signalteknik, ERTMS, allmän järnvägsteknik och projektledning. Kontakta oss för ytterligare information och förfrågningar.

 

Signalteknink

Järnvägens signalsystem har till uppgift att möjliggöra säker och effektiv trafik på spåren. Framgångsrik signalprojektering grundar sig därför på kunskap om säkerhetsstyrning i kombination med kännedom om trafiken på järnvägen.

Teknikutvecklingen inom området signalteknik går idag snabbt och Convitro är med och leder utvecklingen av de moderna datorbaserade ERTMS-ställverken. Convitro har samtidigt gedigen kunskap inom konventionell signalering och reläbaserad teknik.