Följ oss.

Vi skapar nya
möjligheter.

Vi skapar nya
möjligheter.

Vi är ett personligt konsultbolag som erbjuder spetskompetens inom infrastruktur och samhälle. Vår vision och drivkraft är att förändra arbetsmarknaden och vår resa har bara börjat.

Läs mer om vad vi gör.

Konsult.

Convitro erbjuder dig som fri konsult en samlingsplats där du får tillgång till häftiga uppdrag och möjlighet att prova olika arbetsplatser och tjänster. Drömjobbet kan vara närmare än du tror!

Läs mer.

Akademi

Behöver ni höja verksamhetens kompetens inför införandet av ERTMS? Eller utveckla kunskaperna för att skapa och leda framgångsrika järnvägsprojekt? Vässa era kunskaper inom järnvägssektorn med Convitro akademi.

Läs mer.

Vi letar alltid efter nya talanger och samarbeten.
Kontakta oss så pratar vi mer!

Ansök nu

Ansökan

Ange dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt cv eller anbud.


  CV / anbud.

  Tillåtna filtyper: PDF

  Jag har tagit del av och godkänner Convitros Policy.

  Integritetspolicy Convitro AB

  På Convitro AB respekterar vi individers integritet och vikten av att skydda de personuppgifter som anförtrotts oss av våra kunder, våra medarbetare och andra parter. Det är vårt ansvar att – på ett relevant och lämpligt sätt – behandla och skydda alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen samt enligt dataskyddslagstiftningen, GDPR. I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant.

   

  Personuppgifter vi samlar in

  Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners eller tillika vara underkonsult och/eller arbetssökande. Kort sagt, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för såsom ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med din arbetsgivare eller dig personligen. Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobiltelefonnummer, adress, e-postadress, CV, profil på LinkedIn, och andra sociala media. Vi kan även komma att registrera personuppgifter när du interagerar digitalt med oss i samband med:

  • När du fyller i ditt namn, CV, personnummer, organisationsnummer, fakturaadress, postadress, e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer på vår webbplats.
  • Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats samt via social media.

  • Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. Se under rubriken ”Cookies” längre ner i dokumentet för mer information.

   

  Information som kan lämnas ut

  Vi kan komma att lämna vidare dina personuppgifter till företag inom vår koncern inom ramen för det samarbete vi har inom företagsgruppen och som vi bedömer är av intresse och relevans för den affärsrelation vi har med din arbetsgivare eller dig, samt när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial, utomstående kund- eller partnerföretag som ett led i vårt arbete att hitta uppdrag för dig eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

   

  Lagring and gallring av personuppgifter

  Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv och potentiell kund, leverantör (inklusive underkonsultpartner eller arbetssökande), eller samarbetspartner till oss. Har vår relation upphört och/eller det inte anses rimligt att den skall återupptas skall vi gallra dina uppgifter. Sådan genomgång sker en gång om året.  Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss senast efter 3 års inaktivitet. Viss information kan behållas längre då så krävs pga lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all behandling och lagring av personuppgifter, iakttas sekretess och relevant nivå på organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder baserat på risk och känslighet i de uppgifter som behandlas.

   

  Dina rättigheter och val

  Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget, ditt och/eller vår samarbetspartners initiativ, att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (kontaktuppgifter hittas längst ner i dokumentet). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till integritetsskyddsmyndigheten (f.d. datainspektionen). Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har även rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

   

  Länkar till andra webbplatser

  I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

   

  Förändringar av integritetspolicy

  Om denna integritetspolicy skulle komma att ändras kommer Convitro AB att publicera den justerade integritetspolicyn på convitro.se med information om när ändringarna träder i kraft. Convitro AB kan också välja att informera dig via annat sätt, exempelvis via e-post eller genom att publicera ett meddelande på convitro.se.

   

  Cookies

  Cookies är små textfiler som innehåller information och lagras i din dator eller mobila enhet (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. De används bland annat för att möjliggöra funktioner och ge oss statistik om ditt besök för att kunna ge dig som besökare en bättre upplevelse genom att spara information om dina handlingar, samt för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster. Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. Cookies är inte farligt för din dator, en cookie är bara en textfil och kan inte ge dig virus i datorn eller stjäla dina kontokortsuppgifter. Du kan dessutom när som helst radera alla sparade cookies i din webbläsare genom att gå till “Rensa webbinformation” eller liknande i inställningarna.

   

  Så här kontaktar du oss

  För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss enligt följande:

  Adress: Trollebergsvägen 33, 972 51 Luleå
  Telefonnummer: 070 – 633 76 55
  E-post: info@convitro.se

  Tack!

  Tack för din ansökan.

  Vi återkommer till dig så snart som möjligt!